Para poder visualizar todos los contenidos debes tener instalada la versiĆ³n actual de Adobe Flash Player.

Nueva página 0 cirkonita cirkonitacas Petit efecte Petit efecte cas Video Video cas Fotos Fotos cas 

Petit efecte

CoNtaCTe

PeTiT eFeCTeAmb una acurada posada en escena l'espectacle combina diverses tècniques de circ, com els malabars, l'acrobàciai els equilibris amb un joc actoral basat en el clown i l’slàpstic, per aconseguir un llenguatge gestual que connectaamb espectadors d'idiomes i edats diferents.

eSPeCTaCLe

FiTXA TèCNiCa

FiTXa TèCNiCa-Durada 45 minuts-Espai: 7 metres d'amplada per 6 metres de fondària més 1 metre de seguretat.-Es pot representar tant en tarima com en terra llis i sense inclinació tipus asfalt, formigó...-La Companyia disposa d'equip de só-La Companyia no disposa d'equip d'il.luminació

iNiCi